loqme xızıri

 

 

 

 


Xızır, sare ma, az u uze ma bine perrané xo sano
Xızır sata tengede bıreso wayiren bikero
Bexto xêr az u uze mado, çeveré xer rakero
Saro xıravın ma u az u uze mara düribero
Qome mara u dorme mara qada u qusir düribero
Moxoto xêr bido, risko xêr nashif kero
Xızır sare mare wayir bo
No loqme sere dest u roe merduné ma reso

Kam ke serva Xızıri roze gureto u négureto loqme do, heq inu peruné qewul kero